FC2SNS

A free service to run your own SNS

Create your own SNS and communicate with other people!  Use the site to share interests.  How to use it is all up to you!

Be an FC2 SNS owner and customize a site as you like.
You will be able to make an ideal community site.
How about making a hobby site? Enjoy communication through your own SNS!

Demo trial available!Here is an SNS sample.

What you can do on the FC2 SNS

FC2 SNS provides a lot of function!
Choose functions according to your needs and make your original SNS!

Feature
No.1
Features necessary for SNS such as journal, community or BBS are standardized.
Feature
No.2
Contact other participants through notice messages, questionnaires or emails.
Feature
No.3
Participants can customize the site freely using plugin or RSS reader!
Feature
No.4
Access block feature available. Develop communication at your ease!
Feature
No.5
Movable Type. Transfer from a blog or other SNS sites is no problem!
Feature
No.6
Take care of template images with owner's image management function!

Feature list

New SNS List

Chấm công 365
12:29

Công nghệ App Chấm công 365 nhận diện bằng khuôn mặt, giúp các doanh nghiệp và người lao động có thể quản lí nhận sự thật dễ dàng và miễn phí. Với các tính năng như giao diện thân thiện, dễ dàng tuy chỉnh, các tính năng mạnh mẽ, đồng bộ hệ thống, chấm công đúng người, đúng địa điểm và thời gian, hiệu quả tức thì. Việc quản lí nhân sự, cũng như chấm công chưa bao giờ dễ dàng và hiệu quả đến như vậy. Truy cập website Timviec365.vn và cùng tải App chấm công 365 để nhận những trải nghiệm chưa bao giờ tuyệt vời đến thế.
Địa chỉ: Tầng 4, B50, Lô 6, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Website: https://chamcong.timviec365.vn/
Email: timviec365.vn@gmail.com
Hotline: 0982.079.209
Công ty Cổ phần Thanh toán Hưng Hà
#Timviec365vn
#appchamcong365
#phanmemchamcong365

Hệ thống Social Chấm công 365 trên timviec365.vn
https://issuu.com/chamcong365
https://myspace.com/chamcong365
https://medium.com/@chamcong365/about
https://www.pinterest.com/chamcong365/
https://en.gravatar.com/chamcong365
https://www.scribd.com/user/545062885/chamcong365
https://profile.hatena.ne.jp/chamcong365/profile
https://cham-cong-365.jimdosite.com/

Fc2 News
07/May/2021

News

Fc2 News
07/May/2021

News

Fc2 News
07/May/2021

News

See the SNS list.